0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

1 年前
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

熱門

0
Clara
Flag西班牙語10 小時前
評論: 0回報
#martes13
#supersticiones
#malasuerte
#spanishclasses
#speakandlearn
0
0
Denis
Flag英語3 小時前
評論: 0回報

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
泰國語
globe
泰國
time
53
預約課程