0

می خواهید به ایران برید؟

1 年前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


熱門

0
Anamaria
Flag羅馬尼亞語2 小時前
評論: 0回報
0
Diana Alejandra
Flag西班牙語1 天前
評論: 0回報
trabalenguas
practica
espanol
actividad
divertida
0
Eva
Flag西班牙語13 小時前
評論: 0回報

Marty

Flag
(677)
$18.95
USD/h
class
英語
globe
美國
time
955
預約課程